• Català
  • Castellano

Docència

2016campus-uab


Actualment dóna classe als alumnes de les titulacions d’Economia, Administració d’Empreses i Ciències Polítiques. Les seves matèries són el govern econòmic de la Unió Europea, l’economia espanyola i l’economia sectorial. Pel que fa la primera, els temes tracten sobre les bases de l’eurozona, la supervisió i la disciplina dels desequilibris macroeconòmics, la política monetària del BCE, els avenços en la unió bancària i els projectes d’unió fiscal.

El temari sobre Espanya arrenca amb el nou model de creixement de mitjans dels anys noranta, per estudiar després el desenvolupament de la bombolla immobiliària, l’accentuació del desequilibri exterior, les crisis financera i immobiliària a partir de 2008, la recessió subsegüent, les respostes públiques i la recuperació recent. Una segona part tracta sobre l’economia del sector públic en les seves diverses administracions. Els últims temes es dediquen a la dinàmica demogràfica i al mercat de treball.

La docència d’economia sectorial inicia als alumnes en l’estudi dels principals sectors econòmics i els factors que expliquen la seva evolució. Els casos objecte d’anàlisi procedeixen de l’estructura productiva de l’economia espanyola, emmarcats en les tendències internacionals relatives al comportament de les empreses i els sectors. La matèria proporciona, així, un camí de formació aplicada sobre la competitivitat en sentit ampli, i sobre les pràctiques empresarials i regulatòries de l’activitat econòmica.

Guia docent d’Economia espanyola de la Facultat d’Economia i Empresa   2016wwwgdeeecemp

Guia docent d’Economia sectorial de la Facultat d’Economia i Empresa    2016wwwgdesect

Guia docent d’Economia d’Espanya de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia   2016wwwgdeepol

Comments are closed.