• Català
  • Castellano

Articles

Selecció

 


“Gaspar Espuña: l’educació, el turisme i l’empresa des de l’humanisme cristià” a Revista de Girona, número 311, novembre-desembre 2018.

Joan Cals

“El daltabaix de la feina. Quan la macroeconomia esdevé drama social” a Revista de Girona, número 294, gener-febrer 2016.

Joan Cals

“La Costa Brava necessita més reconeixement” a Elpuntavui, 30 de maig de 2013.

Joan Cals

“La desaparició de Caixa Girona” a Revista de Girona, número 272, maig-juny 2012.

Joan Cals

“El bon govern de les caixes d’estalvis” a Revista Econòmica de Catalunya, número 55, any 2007.

Joan Cals

“Revisión de un turismo mediterráneo” a Annals of Tourism Research en Español, volum 5, número 2, any 2003.

Joan Cals

“La competencia entre cajas y bancos en España: una perspectiva de los años noventa” Cuadernos de Información Económica, número 154, any 2000.

Joan Cals

“La recepción turística y la política de turismo de la democracia en España 1977-1998: entre la descentralización y los cambios en los mercados” a Papers de Turisme, número 27, any 2000.

Joan Cals

“Model competitiu i perspectives de futur de les caixes” a Revista Econòmica de Catalunya, número 40, any 2000.

Joan Cals

“Las participaciones empresariales de las cajas de ahorros españolas” a Papeles de Economía Española, número 74-75, any 1998.

Joan Cals

“El turisme verd: un mite o una realitat de desenvolupament econòmic local” a Àrea. Revista de debats territorials, número 1, setembre de 1994.

Joan Cals

“El sistema bancario mediterráneo desde una perspectiva territorial” a Papeles de Economía Española-Economía de las Comunidades Autónomas, número 11, any 1992.

Joan Cals

“La industria turística de Cataluña y sus dificultades” a Economistas, número 48, febrer-març 1991.

Joan Cals

“L’aptitud financera de Catalunya. Barcelona, plaça financera” a Revista Econòmica de Catalunya, número 13, any 1990.

Joan Cals i Artur Saurí

“Una crida singular a la responsabilitat ambiental des del Parlament Europeu” a L’Autonomista. Suplement literari, octubre 1990.

Joan Cals

“La protección de los espacios naturales y su aportación a la oferta turística y recreativa” a Estudios Turísticos, número 103, 1989.

Joan Cals i Pere Riera

“El sistema financer” a Revista Econòmica de Catalunya, any 1989.

Artur Saurí i Joan Cals.

“El modelo turístico español” en Estudios Turísticos, número 80, hivern de 1983.

Joan Cals

“Les processus d’urbanisation touristique sur la Costa Brava” a Revue Geographiques des Pyrénées et du Sud-Ouest, volum 48, fascicle 2, any 1977.

Joan Cals, Juli Esteban i Carles Teixidor

“La necessitat de reserves naturals” a Presència, números 382-383, 9-16 d’agost de 1975

Benet Cervera i Joan Cals

“Un model irresponsable i caduc” a Presència, números 382-383, 9-16 d’agost de 1975

Joan Cals i  Maria Assumpció Alonso

Comments are closed.