• Català
  • Castellano
image-slider

Joan Cals Güell

És catedràtic emèrit del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va dirigir durant sis anys i mig. Doctor en Economia per la UAB, la seva formació inclou les llicenciatures en Ciències Econòmiques i en Dret per la Universitat de Barcelona, i la de Ciències Polítiques i Sociologia per la Complutense.

Té una llarga carrera docent en economia sectorial, economia espanyola, economia internacional i europea a diverses titulacions de la UAB.

La seva àmplia formació en ciències socials es projecta, igualment, en l’activitat investigadora i de consultoria, de manera preferent en economia dels serveis, sector bancari, govern corporatiu, turisme, economia regional, ordenació territorial, sostenibilitat i economia política de la Unió Europea. El primer llibre d’autoria individual data de 1974; Turismo y política turística en España ha esdevingut una obra clàssica sobre el tema. Des de llavors,  nombrosos  treballs de l’autor tracten la temàtica turística i territorial, essent la Costa Brava i l’àmbit gironí matèries d’estudi i vocacions de servei sempre ateses.

Un dels seus llibre més coneguts és El éxito de las cajas de ahorros, publicat el 2005, en una conjuntura en què tot semblava somriure al sector bancari. Aquest tractat explicava la desaparició dels sistemes de caixes d’estalvis en una sèrie de països europeus i advertia sobre l’existència de riscos semblants a Espanya, amb una anàlisi en particular de les debilitats de la seva governança corporativa i una proposta de codi de govern.

Durant els últims anys ha treballat sobre economia i pensament econòmic, a partir de les experiències de les crisis recents. Això va donar com a fruit l’assaig Los intereses del futuro. Economía en un cambio de época, que obtingué el premi Joan Sardà Dexeus 2014 de reconeixement al millor llibre d’economia i empresa de l’any. L’obra incorpora als temes més habituals de la docència i la discussió econòmica una contribució a la recerca d’un relat actual per a les aspiracions de futur de les societats europees.

Governança econòmica i filosofia del projecte europeu és el seu darrer llibre, publicat l’abril de 2019 a través d’una autoedició electrònica, de descàrrega lliure, amb llicència Creative Commons. La singularitat de l’obra és que combina l’estudi dels aspectes econòmics de la Unió Europea amb un conjunt de reflexions filosòfiques sobre les característiques d’aquesta construcció. En les seves pàgines l’autor exposa les principals iniciatives per a la millora de la funcionalitat de la unió econòmica i monetària i destaca la innovació que el projecte europeu comporta en la governança supraestatal, tot argumentant que els progressos futurs depenen d’un enfortiment del sentiment originari de pau i de benestar compartit.

Fou conseller de Caixa Catalunya des de l’octubre de 1984 fins a març de 2006, president del Patronat de l’Escola Universitària de Turisme de la UAB en el trienni 1997-2000 i membre de vàries comissions d’experts, així com de consells de redacció o assessors de publicacions diverses.

Està present en bona part de la seva trajectòria la participació en projectes ciutadans, especialment en aquells orientats a afavorir la sostenibilitat dels usos territorials i la protecció d’espais naturals.

Comments are closed.