• Català
  • Castellano

Llibres

Selecció

20160211_214927


Governança econòmica i filosofia del projecte europeu

Joan Cals Güell · Any 2019

Los intereses del futuro. Economía en un cambio de época

(premi Joan Sardà Dexeus 2014 al millor llibre d’economía i empresa de l’any)
Joan Cals Güell · Editorial RBA · Any 2013

El éxito de las cajas de ahorros: historia reciente, estrategia competitiva y gobierno

Joan Cals Güell · Editorial Ariel · Any 2005

Informe sobre Transparència Administrativa i Bon Govern

Anton Cañellas, Pere Almeda, Joan Cals, Juan José López Burniol, Amadeu Petitbó, Jordi Porta, Eulàlia Vintró i altres · Generalitat de Catalunya · Any 2005

“Conclusions”, en l’obra col·lectiva Debat Costa Brava: un futur sostenible

Joan Cals · Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya · Any 2005

“La protecció d’espais en la nova economia rural” dins el cicle de conferències Aula d’Ecologia 2001

Joan Cals · Universitat Autònoma de Barcelona/Ajuntament de Barcelona · Any 2002

“Territori i paisatge: una perspectiva econòmica” dins el cicle de conferències Territori i Paisatge. Natura i art

Joan Cals · Ajuntament de Girona/Universitat de Girona · Año 2002

“Paisatge i turisme: Perspectives de futur” dins el cicle de conferències Ciència i cultura al llindar del segle XXI, de l’Institut d’Estudis Catalans

Joan Cals ·Institu d’Estudis Catalans · Any 1999

“La democràcia dels ciutadans”, obra col·lectiva de Catalunya Segle XXI

Catalunya Segle XXI · Any 1999

“Entorno, competitividad de la oferta y rentabilidad social de los proyectos turísticos” en el llibre editat per Rosa Barba i Ricard Pié Arquitectura y Turismo: Planes y proyectos

Joan Cals · Universitat Politècnica de Catalunya · 1996

“El comportament turístic en els espais litorals” en el llibre de les Jornades Turisme, territori i estratègies de desenvolupament

Joan Cals · Universitat de Girona · Año 1996

El turismo en el desarrollo rural de España

Joan Cals (director), Josep Capellà i Empar Vaqué · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación · Any 1995

“Sistema y mercados financieros”, en el llibre dirigit per José Luis García Delgado Lecciones de Economía Española

Joan Cals i Antonio Garrido · Editorial Civitas · Any 1993 (1ª edició), 1995 (2ª edició), 1997 (3ª edició) i 1999 (4ª edició)

Evaluación de proyectos. Análisis de rentabilidad social desde la perspectiva del turismo y el ocio

Joan Cals, Anna Matas i Pere Riera · Ministerio de Industria, Comercio y Turismo · Any 1993

“Espacio y pautas de los intermediarios financieros”, en l’obra dirigida per Juan Velarde, José Luis García Delgado i Andrés Pedreño Ejes territoriales de desarrollo

Joan Cals · Colegio de Economistas de Madrid · Any 1992

Els canvis turístics. Incidència en els municipis costaners de Barcelona

Joan Cals · Diputació de Barcelona · Any 1991

“La oferta turística y recreativa” en el llibre dirigit per Martí Parellada  Estructura económica de Cataluña

Joan Cals · Espasa Calpe · Any 1990

“Història econòmica del turisme i la segona residència”  en l’obra dirigida per Jordi Nadal Història econòmica de Catalunya

Joan Cals · Enciclopèdia Catalana · Any 1989

“Vint anys després”, apèndix a l’obra d’Yvette Barbaza El paisatge humà de la Costa Brava

Joan Cals · Edicions 62 · Any 1988

L’Alt Empordà: recursos i estructura econòmica

Joan Cals Güell (director), Rafael Lostado, Anna Matas, Pere Riera i altres · Caixa de Catalunya · Any 1987

Tradición y cambio en las instituciones económicas: el caso del sistema financiero y de las cajas de ahorros en España

Projecte de recerca presentat a les oposicions de catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB
Joan Cals Güell · Any 1986

“Turismo y territorio: los términos de una dialéctica” en el llibre coordinat per Andrés Pedreño Ecología, economia y turismo en el Mediterráneo

Joan Cals · Ayuntamiento de Benidorm/Universitat d’Alacant · 1986

El Baix Empordà: recursos i estructura econòmica

Joan Cals Güell (director), Rafael Lostado i Anna Matas · Caixa de Catalunya · Any 1984

La Costa Brava i el turisme: estudis sobre la política turística, el territori i l’hoteleria

(adaptació de la tesi doctoral)
Joan Cals · Editorial Kapel · Any 1982

L’hoteleria tradicional en el context d’una política de turisme de masses: el cas de la Costa Brava, tesi doctoral dirigida pel Dr. Jacint Ros Hombravella

Joan Cals · Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UAB, Any 1980

“En la perspectiva d’una política turística autònoma”, en l’obra col·lectiva Catalunya cap a l’any 2000, de la Fundació Jaume Bofill

Joan Cals · Editorial Blume · Any 1979

El sector turístic i la funció residencial de la Costa Brava, en l’obra col·lectiva Debat Costa Brava

Joan Cals i Joan Turró · Cambra de Comerç i Indústria de Girona · Any 1978

Els parcs naturals en l’ordenació de les comarques gironines del litoral,  en l’obra col·lectiva Debat Costa Brava

Joan Cals i Benet Cervera ·  Cambra de Comerç i Indústria de Girona · Any 1978

Advantages and disadvantages of tourism
Informe encarregat per l’Organització de les Nacions Unides per a la Conferència Habitat de Vancouver (Canadà) sobre Assentaments Humans

Joan Cals i Antoni Casahuga · Any 1976

Turismo y política turística en España: una aproximación

Joan Cals · Editorial Ariel · Any 1974

Objetivos e instrumentos de la política económica española 1959-69

Antoni Montserrat Solé, Josep C. Vergés, Joan Cals Güell, Josep-Lluís Raymond Bara i altres· Servei d’Estudis del Banco Urquijo-Moneda y Crédito · Any 1973

Comments are closed.