• Català
  • Castellano

Author Archives joancals

Detall turisme

/
Comments Closed
“La Costa Brava necessita més reconeixement” a Elpuntavui, 30 de maig de 2013
Joan Cals

Copia de 20160314_131550
Debat Costa Brava
Congrés: Un futur sostenible
Obra col·lectiva
Demarcació de Girona del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya
Any 2005
Conclusions
Joan Cals

“Revisión de un turismo mediterráneo” a Annals of Tourism Research en Español, volum 5, número 2, any 2000
Joan Cals

“La recepción turística y la política de turismo de la democracia en España 1977-1998: entre la descentralización y los cambios en los mercados” a Papers de Turisme, número 27, any 2000.
Joan Cals

Copia de 20160403_124257
Gestió pública del turisme. Manual per a les administracions locals de les zones d’interior
Joan Cals (director), Josep Capellà i Empar Vaqué
Fundació Carles Pi i Sunyer
Any 1997
Capítols:   1. El desenvolupament turístic en les zones d’interior   2. Oferta turística i gestió pública   3. Les oficines de turisme i la gestió pública d’activitats i recursos   4. Urbanisme i gestió del territori en perspectiva turística

Copia de 20160329_172603
 Arquitectura y Turismo: Planes y proyectos
Rosa Barba i Ricard Pié (editors)
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori, UPC
Any 1996
Entorno, competitividad de la oferta y rentabilidad social de los proyectos turísticos
Joan Cals

 Copia de 20160329_174221
Turismo y promoción de destinos turísticos: implicaciones empresariales
Luis Valdés Peláez y Agustín Ruiz Vega (coordinadors)
Año 1996
La rentabilidad social de los proyectos turísticos
Joan Cals Güell

 Copia de 20160331_112847
Turisme, territori i estratègies de desenvolupament (actes de les Jornades sobre el turisme en els espais litorals)
Universitat de Girona. Departament de Geografia, Història i Història de l’Art
Any 1996
El comportament turístic en els espais litorals
Joan Cals

Copia de 20160314_131225

El turismo en el desarrollo rural de España
Joan Cals (director), Josep Capellà i Empar Vaqué
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Any 1995
Presentació
Capítols:   1. El turismo y el mundo rural en España   2. Balance turístico del espacio rural español   3. Conclusiones y recomendaciones

“El turisme verd: un mite o una realitat de desenvolupament econòmic local” a Àrea. Revista de debats territorials, número 1, setembre de 1994
Joan Cals Güell

 

Copia de 20160314_131144

Evaluación de proyectos. Análisis de la rentabilidad social desde la perspectiva del turismo y el ocio
Joan Cals, Anna Matas i Pere Riera
Secretaría General de Turismo de España
Any 1993
Presentació
Capítolos:   1. Efectos externos, bienes colectivos y turismo   2. La metodología coste-beneficio y sus variantes   3. Valoración de bienes de no mercado y turismo   4. Aplicaciones prácticas

 

 Copia de 20160406_190710
Els canvis turístics
Joan Cals Güell
Diputació de Barcelona
Any 1991
Presentació: Manuel Royes Vila
Introducció
Capítols   1. Aproximació a la situació actual   2. Els canvis turístics   3. Els problemes d’organització i de competitivitat de l’oferta de la costa barcelonina   4. Una estratègia per als anys noranta

 

 Copia de 20160402_165705
La Catalunya rural als anys noranta
Obra col·lectiva
Federació de Municicipis de Catalalunya
Any 1991
Els ajuntaments i la promoció econòmica a les zones rurals a Catalunya
Joan Cals

“La industria turística de Cataluña y sus dificultades” a Economistas, número 48, febrer-març 1991
Joan Cals

 Copia (3) de 20160329_175141
Estructura económica de Cataluña
Martí Parellada (director)
Espasa Calpe
Any 1990
La oferta turística y recreativa
Joan Cals

20160402_160925 - Còpia
Debat urbanístic sobre la Costa Brava
Obra col·lectiva
Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Any 1990
Un pla d’actuació per a la Costa Brava
Joan Cals

 

20160314_131833
El paisaje en la oferta turística y recreativa. Estrategia y propuestas de actuación para la protección y revalorización de los paisajes españoles
Informe per a la Secretaría General de Turismo de España
Joan Cals Güell (director), Rosa Barba Casanovas, Joan Nogué Font, Ricard Pié Ninot, Pere Riera Micaló i Manuel Valenzuela Rubio
 Departament d’Economia Aplicada UAB
Any 1989
Capítols   1. El paisaje y las interrelaciones con el turismo    2. El tratamiento económico del paisaje   3. las grandes unidades paisajísticas de España a partir de sus elementos naturales   4. La percepción y valoración del paisaje   5. La estructura y la dinámica del paisaje   6. Experiencias comparadas: Reino Unido, Francia, Suiza e Italia   7. La degradación paisajística en España: causas y procesos   8. Una estrategia del paisaje para España

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copia de 20160329_175315
Història Econòmica de la Catalunya Contemporània segle XX
Directors: Jordi Nadal, Jordi Maluquer de Motes i Carles Sudrià
Coordinador general: Francesc Cabana
Fundació Enciclopèdia Catalana
Any 1989
El turisme i la segona residència
Joan Cals

“La protección de los espacios naturales y su aportación a la oferta turística y recreativa” a Estudios Turísticos, número 103, any 1989
Joan Cals i Pere Riera

 Copia de 20160314_132657  Copia de 20160329_173502
La protección de los espacios naturales y su aportación a la oferta turística y recreativa.
Informe per a la Secretaría General de Turismo de España
Joan Cals i Pere Riera
Any 1988
Volum I   El Reino Unido
Volum II   Francia, Italia y República Federal de Alemania
Volum III   España. Diagnóstico de la situación. Estrategia y propuestas de actuación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“El modelo turístico español” a Estudios Turísticos, número 80, hivern 1983
Joan Cals

 Copia de 20160314_131042
La Costa Brava i el turisme. Estudis sobre la política turística, el territori i l’hoteleria (adaptació de la tesi doctoral)
Joan Cals
Editorial Kapel
Any 1982
Pròleg
Josep Pla sobre Calella
Capítols:   I. La política turística a Espanya  II. La transformació de l’espai físic i econòmic de la Costa Brava   III. L’evolució de l’oferta hotelera de la Costa Brava   IV. L’hoteleria tradicional de la Costa Brava
Reflexions finals

 Copia de 20160403_124158
Copia de 20160403_124230
L’hoteleria tradicional en el context d’una política de turisme de masses. El cas de la Costa Brava (tesi doctoral)
Pròleg
Capítols:   I. Introducció   II. L’evolució de l’oferta hotelera de la Costa Brava   III. La política de turisme de masses a Espanya   IV. L’estructura de l’hoteleria tradicional   V. El producte   VI. La demanda   VII. Rendibilitat i perspectives   VIII. Recapitulació i conclusions
Any 1980
Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Joan Cals Güell
Jacint Ros Hombravella (director)

 Copia de 20160331_111947
Catalunya cap a l’any 2000
Obra col·lectiva
Fundació Jaume Bofill
Any 1979
En la perspectiva d’una política turística autònoma
Joan Cals

Obra col·lectiva
Cambra de Comerç i Indústria de Girona
Any 1978
El sector turístic i la funció residencial de la Costa Brava
Joan Cals
Per la Costa Brava, declaració final firmada per:
Departament d’Estructura i Política Econòmica de la UAB, Presència, Equip de treball “Costa Brava”, Comunitat Turística de la Costa Brava, Ponència de Turisme del Congrés de Cultura Catalana, Casal del Montgrí i cambres de comerç i indústria de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols

“Les processus d’urbanisation touristique sur la Costa Brava” a Revue Geographiques des Pyrénées et du Sud-Ouest, tom 48, fascicle 2, any 1977
Joan Cals, Juli Esteban i Carles Teixidor

Advantages and disadvantages of tourism
Informe encarregat per l’Organització de les Nacions Unides per a la Conferencia Habitat de Vancouver (Canadà) sobre els Assentaments Humans, any 1976 
Joan Cals i Antoni Casahuga

“Un model irresponsable i caduc” a Presència, números 382-383, 9-16 de agosto de 1975
Joan Cals i Maria Assumpció Alonso

Copia de 20160402_175809
Joan Cals
Pròleg: Amando de Miguel
Ariel
Any 1974
Capítols:   1. Introducción   2. La demanda   3. La política turística   4. El turismo en el sistema económico español   5. La oferta   6. Notas sobre los costes sociales y los aspectos urbanísticos del turismo   7. Perspectivas y reflexión final

Read More

Detall govern corporatiu i transparència

/
Comments Closed
Copia de 20160314_133345
Joan Cals Güell
RBA
Any 2013
Capítol 6.   ¿Demasiado bonitas para existir?

“El bon govern de les caixes d’estalvis” a Revista Econòmica de Catalunya, número 55, any 2007
Joan Cals

Copia de 20160329_172151
Joan Cals Güell
Ariel
Any 2005
Capítol 7. El gobierno de las cajas de ahorros españolas

 Copia de 20160405_155745
A. Cañellas, M. Ballbé, J. Cals, H. Guardans, P.L. Huguet, J.L. López Bulla, J.J. López Burniol, J. Mir, A. Petitbó, J. Porta, E. Vintró y P. Almeda
Generalitat de Catalunya
Any 2005

20160405_155659
La democràcia dels ciutadans
Obra colectiva
Llorenç Gomis (prefaci) i Pasqual Maragall (epíleg)
Catalunya Segle XXI
Any 1999
Read More

Detall caixes d’estalvis

/
Comments Closed
Copia de 20160314_133345
Joan Cals Güell
RBA
Any 2013
Capítol 6.   ¿Demasiado bonitas para existir?

 “La desaparició de Caixa Girona” a Revista de Girona, número 272, maig-juny 2012
Joan Cals

 “El bon govern de les caixes d’estalvis” a Revista Econòmica de Catalunya, número 55, any 2007
Joan Cals

Copia de 20160329_172151
Joan Cals Güell
Ariel
Any 2005
Capítulos:   1. El mundo de las cajas de ahorros españolas   2. La evolución del sistema español de cajas de ahorros   3. Concentración, expansión geográfica, recursos y tecnología   4. Actividad, resultados y solvencia   5. Las participaciones empresariales   6. La obra social   7. El gobierno de las cajas de ahorros españolas

 “La competencia entre cajas y bancos en España: una perspectiva de los años noventa” a Cuadernos de Información Económica, número 154, any 2000
Joan Cals

“Model competitiu i perspectives de futur de les caixes” a Revista Econòmica de Catalunya, número 40, any 2000
Joan Cals

 “Las participaciones empresariales de las cajas de ahorros españolas” a Papeles de Economía Española, número 74-75, any 1998
Joan Cals

Copia de 20160329_173858
Reflexions entorn de l’economia catalana
Esteve Oroval Planas, editor
Any 1996
El sistema financer a Catalunya
Joan Cals

“El sistema bancario mediterráneo desde una perspectiva territorial” a Papeles de Economía Española-Economía de las Comunidades Autónomas, número 11, any 1992
Joan Cals

Ejes territoriales de desarrollo
Juan Velarde, J.L.García Delgado y Andrés Pedreño (directores)
Colegio de Economistas de Madrid
Año 1992
Espacio y pautas de los intermediarios financieros
Joan Cals

“L’aptitud financera de Catalunya. Barcelona, plaça financera” a Revista Econòmica de Catalunya, número 13, any 1990
Joan Cals i Artur Saurí

“El sistema financer” a Revista Econòmica de Catalunya, any 1989
Artur Saurí i Joan Cals

Tradición y cambio en las instituciones económicas: el caso del sistema financiero y las cajas de ahorros en España
Projecte de recerca presentat a les oposicions de catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB, any 1986
Joan Cals Güell
Read More

Detall urbanisme

/
Comments Closed
Copia de 20160314_131550
Debat Costa Brava
Congrés: Un futur sostenible
Obra col·lectiva
Demarcació de Girona del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya
Any 2005
Conclusions
Joan Cals

“Revisión de un turismo mediterráneo” a Annals of Tourism Research en Español, volum 5, número 2, any 2003.
Joan Cals

Copia de 20160329_172603
Arquitectura y Turismo: Planes y proyectos
Rosa Barba i Ricard Pié (editors)
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori, UPC
Any 1996
Entorno, competitividad de la oferta y rentabilidad social de los proyectos turísticos
Joan Cals

20160402_160925 - Còpia
Debat urbanístic sobre la Costa Brava
Obra col·lectiva
Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Any 1990
Un pla d’actuació per a la Costa Brava
Joan Cals

Copia de 20160329_174151
Ecología, economía y turismo en el Mediterráneo
Ayuntamiento de Benidorm/Universitat d’Alacant
Any 1986
Turismo y territorio: los términos de una dialéctica
Joan Cals

 20160329_174956 - Còpia
Pla general d’ordenació de la subcomarca de la Bisbal
Grup director: Ignasi Bosch, Joan Escribà, Miós Nadal, Joan Cals i Ramon Romaguera
Any 1978

Obra col·lectiva
Cambra de Comerç i Indústria de Girona
Any 1978
Els parcs naturals en l’ordenació de les comarques gironines del litoral
Joan Cals i Benet Cervera
Per la Costa Brava, declaració final firmada per:
Departament d’Estructura i Política Econòmica de la UAB, Presència, Equip de treball “Costa Brava”, Comunitat Turística de la Costa Brava, Ponència de Turisme del Congrés de Cultura Catalana, Casal del Montgrí  i cambres de comerç i indústria de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols

“Les processus d’urbanisation touristique sur la Costa Brava” a Revue Geographiques des Pyrénées et du Sud-Ouest, tomo 48, fascícle 2, any 1977.
Joan Cals, Juli Esteban i Carles Teixidor

El Manifest de les Gavarres

Crida a una acció mancomunada per
DEFENSAR-LES
ATURAR LA URBANITZACIÓ DEGRADANT
ÉSSER RECONEGUDES COM A PARC NATURAL

manifestgavarres

Romanyà de la Selva, 6 de desembre de 1975
…Inici de la campanya

EN DEFENSA DE LA COSTA BRAVA

mitjançant la declaració dels parcs naturals de
les Gavarres, el cap de Creus i cap Norfeu, el Montgrí i les Cadiretes
Amb la firma de 5025 persones i 50 entitats per als escrits presentats el 29 de maig de 1976 al Govern Civil, la Diputació, ICONA  i la Comissió Provincial d’Urbanisme

 “La necessitat de reserves naturals” a Presència, números 382-383, 9-16 d’agost de 1975
Benet Cervera i Joan Cals

Read More

Detall sistema financer

/
Comments Closed
Copia de 20160314_133345
Joan Cals Güell
RBA
Any 2013
Capítol 4.   De la perfección financera a la gran recesión
Capítol 5.   Zozobra bancaria y bancarrota
Capítol 6.   ¿Demasiado bonitas para existir?

 


 “La desaparició de Caixa Girona” a Revista de Girona, número 272, maig-juny 2012
Joan Cals

 “El bon govern de les caixes d’estalvis” a Revista Econòmica de Catalunya, número 55, any 2007
Joan Cals

Copia de 20160329_172151
Joan Cals Güell
Ariel
Any 2005
Capítols:   1. El mundo de las cajas de ahorros españolas   2. la evolución del sistema español de cajas de ahorros   3. Concentración, expansión geográfica, recursos y tecnología   4. Actividad, resultados y solvencia   5. Las participaciones empresariales   6. La obra social   7. El gobierno de las cajas de ahorros españolas

 “La competencia entre cajas y bancos en España: una perspectiva de los años noventa” a Cuadernos de Información Económica, número 154, any 2000
Joan Cals

“Model competitiu i perspectives de futur de les caixes” a Revista Econòmica de Catalunya, número 40, any 2000
Joan Cals

 “Las participaciones empresariales de las cajas de ahorros españolas” a Papeles de Economía Española, número 74-75, any 1998
Joan Cals

Copia de 20160329_173858
Reflexions entorn de l’economia catalana
Esteve Oroval Planas, editor
Any 1996
El sistema financer a Catalunya
Joan Cals

Copia de 20160329_174556
Lecciones de Economía Española
José Luis García Delgado (director)
Civitas
Anys 1993 (1a. ed.), 1995 (2a. ed.), 1997 (3a. ed.) i 1999 (4a. ed.)
Sistema y mercados financieros
Joan Cals y Antoni Garrido

“El sistema bancario mediterráneo desde una perspectiva territorial” a Papeles de Economía Española-Economía de las Comunidades Autónomas, número 11, any 1992
Joan Cals

Copia de 20160331_111848
Ejes territoriales de desarrollo
Juan Velarde, J.L.García Delgado y Andrés Pedreño (directors)
Colegio de Economistas de Madrid
Any 1992
Espacio y pautas de los intermediarios financieros
Joan Cals

 “L’aptitud financera de Catalunya. Barcelona, plaça financera” a Revista Econòmica de Catalunya, número 13, any 1990
Joan Cals i Artur Saurí

“El sistema financer” a Revista Econòmica de Catalunya, any 1989
Artur Saurí i Joan Cals

Tradición y cambio en las instituciones económicas: el caso del sistema financiero y las cajas de ahorros en España
Projecte de recerca presentat a les oposicions de catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB, any 1986.
Joan Cals Güell
Read More

Detall economia espanyola

/
Comments Closed
Copia de 20160314_133345
Joan Cals Güell
RBA
Any 2013
Capítol 5. Zozobra bancaria y bancarrota
Capítol 6. ¿Demasiado bonitas para existir?
Capítol 8. El futuro que aguarda tras una dolorosa resaca
Apartats: Converger nominalmente. Un crecimiento insostenible. La reapertura de la brecha inflacionista y su difícil inversión. La gran recesión en España. Las respuestas públicas o las contrapartidas del euro.  Incesantes reformas laborales. Más allá de los tópicos
Capítol 9: Un nuevo equilibrio exterior
Apartats: Conceptualizando los cambiantes equilibrios exteriores. De las devaluaciones a la devaluación interna. Receptores y emisores de inversión. Los cambios de signo de los movimientos migratorios. Si no fuese por el turismo…

Copia de 20160329_172151
Joan Cals Güell
Ariel
Any 2005
Capítols:   1. El mundo de las cajas de ahorros españolas   2. la evolución del sistema español de cajas de ahorros   3. Concentración, expansión geográfica, recursos y tecnología   4. Actividad, resultados y solvencia   5. Las participaciones empresariales   6. La obra social   7. El gobierno de las cajas de ahorros españolas

“Revisión de un turismo mediterráneo” a Annals of Tourism Research en Español, volum 5, número 2, any 2000
Joan Cals

 “La recepción turística y la política de turismo de la democracia en España 1977-1998: entre la descentralización y los cambios en los mercados” a Papers de Turisme, número 27, any 2000.
Joan Cals

“La competencia entre cajas y bancos en España: una perspectiva de los años noventa” a Cuadernos de Información Económica, número 154, any 2000
Joan Cals

“Model competitiu i perspectives de futur de les caixes” a Revista Econòmica de Catalunya, número 40, any 2000
Joan Cals

 “Las participaciones empresariales de las cajas de ahorros españolas” a Papeles de Economía Española, número 74-75, any 1998
Joan Cals

Copia de 20160314_131225
El turismo en el desarrollo rural de España
Joan Cals (director), Josep Capellà i Empar Vaqué
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Any 1995
Presentación
Capítols:   1. El turismo y el mundo rural en España   2. Balance turístico del espacio rural español   3. Conclusiones y recomendaciones

Copia de 20160329_174556
Lecciones de Economía Española
José Luis García Delgado (director)
Civitas
Anys 1993 (1a. ed.), 1995 (2a. ed.), 1997 (3a. ed.) i 1999 (4a. ed.)
Sistema y mercados financieros
Joan Cals i Antoni Garrido

“El sistema bancario mediterráneo desde una perspectiva territorial” a Papeles de Economía Española-Economía de las Comunidades Autónomas, número 11, any 1992
Joan Cals

Copia de 20160331_111848
Ejes territoriales de desarrollo
Juan Velarde, J.L.García Delgado y Andrés Pedreño (directors)
Colegio de Economistas de Madrid
Any 1992
Espacio y pautas de los intermediarios financieros
Joan Cals

“L’aptitud financera de Catalunya. Barcelona, plaça financera” a Revista Econòmica de Catalunya, número 13, any 1990
Joan Cals i Artur Saurí

“El sistema financer” a Revista Econòmica de Catalunya, any 1989
Artur Saurí i Joan Cals

20160314_131833
El paisaje en la oferta turística y recreativa. Estrategia y propuestas de actuación para la protección y revalorización de los paisajes españoles
Informe para la Secretaría General de Turismo de España
Joan Cals Güell (dir.), Rosa Barba Casanovas, Joan Nogué Font, Ricard Pié Ninot, Pere Riera Micaló i Manuel Valenzuela Rubio
Departament d’Economia Aplicada UAB
Any 1989
Capítols   1. El paisaje y las interrelaciones con el turismo    2. El tratamiento económico del paisaje   3. las grandes unidades paisajísticas de España a partir de sus elementos naturales   4. La percepción y valoración del paisaje   5. La estructura y la dinámica del paisaje   6. Experiencias comparadas: Reino Unido, Francia, Suiza e Italia   7. La degradación paisajística en España: causas y procesos   8. Una estrategia del paisaje para España

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 “La protección de los espacios naturales y su aportación a la oferta turística y recreativa” a Estudios Turísticos, número 103, any 1989
Joan Cals i Pere Riera

 Copia de 20160314_132657  Copia de 20160329_173502
La protección de los espacios naturales y su aportación a la oferta turística y recreativa.
Informe para la Secretaría General de Turismo de España
Joan Cals i Pere Riera
Any 1988
Volum I   El Reino Unido
Volum II   Francia, Italia y República Federal de Alemania
Volum III   España. Diagnóstico de la situación. Estrategia y propuestas de actuación

Tradición y cambio en las instituciones económicas: el caso del sistema financiero y las cajas de ahorros en España
Projecte de recerca presentat a les oposicions de catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB, any 1986
Joan Cals Güell

“El modelo turístico español” a Estudios Turísticos, número 80, hivern 1983
Joan Cals

Copia de 20160402_175809
Joan Cals
Prólogo: Amando de Miguel
Ariel
Any 1974
Capítols:   1. Introducción   2. La demanda   3. La política turística   4. El turismo en el sistema económico español   5. La oferta   6. Notas sobre los costes sociales y los aspectos urbanísticos del turismo   7. Perspectivas y reflexión final
Copia de 20160314_133457
Objetivos e instrumentos de la política económica española 1959-69
Autors: Antoni Montserrat, Josep C. Vergès, Joan Cals, Maria Teresa Fontanet, Margarita Latorre, Josep Lluís Raymond, Josep Oriol Rius i Antoni Tulla
Servei d’Estudis a Barcelona del Banco Urquijo
Any 1973
Capítols:   1. El método   2. Estudio de las disposiciones   3. Las preferencias de la política económica   4. Los indicadores económicos   5. Viabilidad del crecimiento    6. Conclusiones
Read More

Detall Unió Europea

/
Comments Closed
Governança econòmica i filosofia del projecte europeu
Joan Cals Güell
Any 2019
Primera part. La governança econòmica del projecte europeu
Segona part. Una filosofia de pau i de benestar compartit

Copia de 20160314_133345

Joan Cals Güell
RBA
Any 2013
Capítol 7. La crisis y reconducción del proyecto europeo
Apartats: El camino a la unión monetaria. Entre el óptimo y el proyecto. Del éxito a la crisis del euro. Alertas tempranas para reacciones tardías. Debates muy importantes. El lugar de la política y la sociedad
Requadre 7.1: El precio social europeo de una crisis y un tiempo nuevo
Requadre 7.2: Calendario de las crisis y las principales decisiones europeas (2009-2013)
Read More

Detall economia i pensament econòmic

/
Comments Closed
Governança econòmica i filosofia del projecte europeu
Joan Cals Güell
Any 2019
Primera part. La governança econòmica del projecte europeu
Segona part. Una filosofia de pau i de benestar compartit

Copia de 20160314_133345
Autor: Joan Cals Güell
RBA
Any 2013
Capítols:   1. El mundo ha cambiado   2. Acerca de algunas cosas elementales que se enseñan (o deberían enseñarse) en las facultades de economía y empresa y en las escuelas de negocios   3. Razones y sinrazones macroeconómicas   4. De la perfección financiera a la gran recesión   5. Zozobra bancaria y bancarrota   6. ¿Demasiado bonitas para existir?   7. La crisis y reconducción del proyecto europeo   8. El futuro que aguarda tras una dolorosa resaca   9. Un nuevo equilibrio exterior   10. Epílogo: razones e intereses para el futuro

Copia de 20160314_133457
Objetivos e instrumentos de la política económica española 1959-69
Autors: Antoni Montserrat, Josep C. Vergès, Joan Cals, Maria Teresa Fontanet, Margarita Latorre, Josep Lluís Raymond, Josep Oriol Rius i Antoni Tulla
Servei d’Estudis a Barcelona del Banco Urquijo
Any 1973
Capítols: 1. El mètode   2. Estudi de les disposicions   3. Les preferències de la política econòmica   4. Els indicadors econòmics   5. Viabilitat del creixement   6. Conclusions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Read More