• Català
  • Castellano

Docència

2016campus-uab


Després d’una trajectòria docent de quaranta sis anys al campus de Bellaterra, actualment col·labora en tasques adreçades als alumnes de les titulacions d’Economia, Administració d’Empreses i Ciències Polítiques. Les seves matèries són la governança econòmica de la Unió Europea, l’economia espanyola i l’economia de diversos sectors i mercats.

Pel que fa la primera, els temes tracten sobre les bases de l’eurozona, la supervisió i la disciplina dels desequilibris macroeconòmics, la política monetària del BCE, els avenços en la unió bancària, els projectes d’unió fiscal i el nou panorama de les desigualtats. Justament el seu darrer llibre està concebut com un compendi per a l’estudi d’aquests temes, emmarcat en un conjunt de reflexions filosòfiques sobre les característiques i la legitimació del projecte europeu.

El temari sobre Espanya arrenca amb el nou model de creixement que sorgeix a mitjans dels anys noranta, per estudiar després el desenvolupament de la bombolla immobiliària, l’accentuació del desequilibri exterior, les crisis financera i immobiliària a partir de 2008, la recessió subsegüent, les respostes públiques i la recuperació iniciada el 2014. Una segona part tracta sobre l’economia del sector públic en les seves diverses administracions. Els últims temes es dediquen a la dinàmica demogràfica i al mercat de treball.

La docència d’economia sectorial inicia als alumnes en l’estudi dels principals sectors econòmics i els factors que expliquen la seva evolució. Els casos objecte d’anàlisi procedeixen de l’estructura productiva de l’economia espanyola, emmarcats en les tendències internacionals relatives al comportament de les empreses i els sectors. La matèria proporciona, així, un camí de formació aplicada sobre la competitivitat en sentit ampli, i sobre les pràctiques empresarials i regulatòries de l’activitat econòmica.

Comments are closed.