• Català
  • Castellano

Política

Detall política

/
Comments Closed
Governança econòmica i filosofia del projecte europeu
Joan Cals Güell
Any 2019
Primera part. La governança econòmica del projecte europeu
Segona part. Una filosofia de pau i de benestar compartit

Copia de 20160314_133345
Joan Cals Güell
RBA
Any 2013
Capítol 1. El mundo ha cambiado
Capítol 7. La crisis y reconducción del proyecto europeo
Epíleg. Razones e intereses para el futuro

 

Copia de 20160329_172151
Joan Cals Güell
Ariel
Any 2005
Capítol 7. El gobierno de las cajas de ahorros españolas

 


 Copia de 20160405_155745
A. Cañellas, M. Ballbé, J. Cals, H. Guardans, P.L. Huguet, J.L. López Bulla, J.J. López Burniol, J. Mir, A. Petitbó, J. Porta, E. Vintró i P. Almeda
Generalitat de Catalunya
Any 2005

20160405_155659
La democràcia dels ciutadans
Obra col·lectiva
Llorenç Gomis (prefaci), Pasqual Maragall (epíleg)
Catalunya Segle XXI
Any 1999

 


“Reflexions i propostes per a Catalunya en el tombant de segle”, document per a la constitució de Catalunya Segle XXI
Joan Cals, amb aportacions de Pasqual Maragall, Francesc Raventós, Antoni Puigverd, Antoni de Moragas i Albert Broggi
“La situació actual i els reptes dels propers anys exigeixen a la Catalunya avançada, lliure i democràtica en què vivim, a punt d’entrar al segle XXI, que generi, en la recuperació d’aquesta tradició de reflexió i de compromís dels ciutadans amb el país, un impuls nou”
Maig de 1994

fundcatseglexxi


Read More